Közérdekű Adat / I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

 

Megnevezés: Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Balogunyomi Kirendeltség

Cím: 9771 Balohunyom, Kossuth utca 3.

Telefon: +36 (94) 556-040

Szervezet vezetõje: dr. Holler Attila - jegyzõ

E-mailbalogunyom@savaria.hu

Honlap: http://www.balogunyom.hu/

 

Kisunyom Község Önkormányzata

  Megnevezés: Kisunyom Község Önkormányzata
Cím: 9772 Kisunyom, Fő u. 10.
Telefon: +36 (94) 556-040
Szervezet vezetője: Szita Tímea- polgármester
E-mail: balogunyom@savaria.hu
Honlap: http://www.kisunyom.hu

 

   
Kapcsolódó dokumentumok:
  Kisunyom SZMSZ egységes
   
   
   
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Szita Tímea
  Alpolgármester Horváth Zoltánné
  Jegyző dr.Holler Attila
     
   
 Képviselõ-testület tagjai
 
Szita Tímea

polgármester

Pártállás:független

 
Horváth Zoltánné

alpolgármester

Pártállás:független

 

Email:balogunyom@savaria.hu
Lengyel Tibor

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

Email:balogunyom@savaria.hu
Kiss Csaba

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

Email:balogunyom@savaria.hu
 

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független   Email:balogunyom@savaria.hu
   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   
 
   
 

Hétfő

08.00 - 16.00;
Kedd 08.00 – 12.00;            
Szerda Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
Csütörtök 12:00 – 16.00;            
Péntek Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
   
   
 
   
   
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
   
  Nem releváns.
   
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   
  Nem releváns
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
   
  Nem releváns
   
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
   
  Nem releváns
   
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
   
  Nem releváns
   
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
   
 

Megnevezés

Vas Vármegyei Kormányhivatala

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117; +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-159

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Megyei Kormányhivatalt Vámos Zoltán főispán vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
   
 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

   
 
 

Megnevezés

Kisunyom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9772 Kisunyom, Fő u. 10.

Levelezési cím

9772 Kisunyom, Fő u. 10.

Telefon

+ 36 (94) 556-040

E-mail

balogunyom@savaria.hu

Honlap

http://www.balogunyom.hu/

   
   
   
   
   

« Vissza az előző oldalra!

Kisunyom Község Önkormányzata - Magyar