Közérdekű Adat / II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok1.) A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 
Alaptevékenység és hatáskör
 
  Az önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét szabályozó főbb jogszabályok
 
  • Magyarország Alaptörvénye
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
  • Kisunyom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Ügyrend, SZMSZ

  SZMSZ hivatal mellékleteivel
  SZMSZ önkormányzat mellékleteivel
   

3.) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

  Ügyrend, SZMSZ
  SZMSZ hivatal mellékleteivel
  SZMSZ önkormányzat mellékleteivel
   
   
4.) Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   
   
 
   
Ügyintézés
   
  Hivatalok
   
 

 

   
 

Kisunyom Község Önkormányzata

Cím:    9772 Kisunyom, Fő u. 10.

Telefon:          +36 (94) 556-040

Fax:     +36 (94) 556-058

Szervezet vezetője:     Pásztor László - polgármester

E-mail: balogunyom@savaria.hu

Honlap:          http://www.kisunyom.hu

   
 

NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - Szombathelyi Központi Ügyfélszolgálat

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 22.

Levelezési cím:   9701 Szombathely Pf.: 85

Telefon:  +36 (94) 519-700

Fax:     +36 (94) 518-854

Szervezet vezetője:    Dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap:  https://www.nav.gov.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

Cím:    9700 Szombathely Sugár út 9.

Levelezési cím:   9700 Szombathely Sugár út 9.

Telefon: +36 (94) 506-303

Fax:     +36 (94) 506-332

Szervezet vezetője:    Dr. Rőthy-Gruberné Dr. Gyánó Gabriella – járási tisztifőorvos osztályvezető

E-mail: nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/elerhetosegek

   
 

Egyházmegyei Bíróság

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.

Telefon:  +36 (94) 513-195

Fax:     +36 (94) 505-135

Szervezet vezetője:    Molnár Szabolcs

E-mail: egyhazmegyeibirosag@martinus.hu

Honlap:  https://www.martinus.hu

   
 

Központi Statisztikai Hivatal Győri főosztály Szombathelyi osztály

Cím:    9700 Szombathely Széll Kálmán utca 54. II.em.

Levelezési cím:   9701 Szombathely, Pf. 72.

Telefon: +36 (94) 314-430

Fax:     +36 (94) 312-396

Szervezet vezetője:    Marton Róbert Antalné

E-mail: info.szombathely@ksh.hu    

Honlap:  http://www.ksh.hu/

   
 

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága

Cím:    9700 Szombathely Hefele Menyhért u. 3-5.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf.: 55

Telefon:          +36 (94) 520-500

Fax:     +36 (94) 520-504

Szervezet vezetője:    Magyarné Vadász Irén

E-mail: igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu

Honlap:  http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfelszolgalatok/2/17/?language=1

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály

Cím:    9700 Szombathely Kárpáti Kelemen utca 98.

Telefon:          +36 (94) 508-236; +36 (94) 313-272

Fax:     +36 (94) 508-270; +36 (94) 324-401

Szervezet vezetője:    Koltai Bálint

E-mail: meresugy@vas.gov.hu, koltai.balint@vas.gov.hu

Honlap: www.mkeh.gov.hu/       

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Zanati út 3.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Zanati út 3.

Telefon:          +36 (94) 313-153; +36 (94) 513-830

Fax:     +36 (94) 327-852

Szervezet vezetője:    Horváthné dr. Sélley Erzsébet

E-mail: selleye@nebih.gov.hu, vas-ebai@nebih.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Batthyány tér 2.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf.: 24.

Telefon:          +36 (94) 512-980;

Fax:     +36 (94) 320-053

Szervezet vezetője:    Tóth Gábor - főosztályvezető

E-mail: toth.gabor3@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály

Cím:    9700 Szombathely Gagarin u. 2.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Gagarin u. 2.

Telefon:          +36 (94) 506-760

Fax:     +36 (94) 506-762

Szervezet vezetője:    Varsányi László - osztályvezető

E-mail: foldmuvelesugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu        

   
 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Cím:    9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon:          +36 (94) 515-700

Fax:     +36 (94) 515-704

Szervezet vezetője:    Dr. Balázsy Péter - megyei jegyző, hivatalvezető

E-mail: info@vasmegye.hu

Honlap: http://www.vasmegye.hu/

   
 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/c.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf.: 179

Telefon:          +36 (94) 521-011

Fax:     +36 (94) 521-012

Szervezet vezetője:    Dr. Tiborcz János - r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány

E-mail: vasmrfk@vas.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (Műszaki Vizsgabázis)

Cím:    9700 Szombathely, Sági u. 4.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 160

Telefon:          +36 (94) 511-415

Fax:     +36 (94) 511-416

Szervezet vezetője:    Pongrácz István

E-mail: meff.jarmu@vas.gov.hu, pongracz.istvan@vas.gov.hu

Honlap:          http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Cím:    9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2

Levelezési cím:           9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Telefon:          +36 (94) 577-410

Fax:     + 36 (94) 377-160

Titkárság:       Zöld-Pont Iroda Zöldszám    06-80-40-11-11

Szervezet vezetője:    Avar Kálmán osztályvezető

E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Kőszegi u. 36-40.

Telefon:          +36 (94) 516-400; +36 (94) 516-428

Fax:     +36 (94) 516-499

Szervezet vezetője:    Palágyi József

E-mail: palagyijozsef@onyf.hu

Honlap:         http://www.onyf.hu

 

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely Hargita u. 31.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Hargita u. 31.

Telefon:          +36 (94) 513-720

Fax:     +36 (94) 513-735

Szervezet vezetője:    Kard Enikő - főosztályvezető-helyettes

E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly
   
 

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/a.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          36212000582

Fax:     +36 (94) 329-962

Szervezet vezetője:    dr. Tóth Zoltán elnök

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap: http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Cím:    9700 Szombathely Hunyadi János utca 47.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 85.

Telefon:          +36 (94) 500-960

Fax:     +36 (94) 310-481

Szervezet vezetője:    dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu

   
 

Szombathelyi Rendőrkapitányság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/b.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf.: 179

Telefon:          +36 (94) 521-169

Fax:     +36 (94) 521-018

Szervezet vezetője:    Dr. Gulyás Ferenc r.ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

E-mail: szombathelyrk@vas.police.hu

Honlap:http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag/szombathelyi

   
 

Szombathelyi Járásbíróság

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 7.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          +36 (94) 200-027

Fax:     +36 (21) 2000-576

Szervezet vezetője:    dr.Bazsóné dr.Görög Anikó

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap: http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Szombathelyi Törvényszék

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 7.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          +36 (94) 314-365

Fax:     +36 (94) 312-184

Szervezet vezetője:    Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap:http://www.birosag.hu/torvenyszekek/szombathelyi-torvenyszek

   
 

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/A.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          36212000587

Fax:     +36 94 312-184

Szervezet vezetője:    Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök

E-mail: szombathelyitorvenyszek.birosag.hu@

Honlap: http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 30.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Szily János utca 30.

Telefon:          +36 (94) 311-050

Fax:     +36 (94) 339-590

Szervezet vezetője:    Nagy Viktória - osztályvezető

E-mail: egeszsegbiztositas@vas.gov.hu

Honlaphttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Welther Károly utca. 3.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf. 9

Telefon:          +36 (94) 511-120; +36 (94) 511-121; +36 (94) 340-001

Fax:     +36 (94) 511-122

Szervezet vezetője:    Szabó Lajos - hivatalvezető

E-mail: szombathely_m@takarnet.hu

Honlap:http://vas.foldhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megnevezés:  Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím:    9700 Szombathely Ady Endre tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Ady Endre tér 1.

Telefon:          +36 (94) 513-430

Fax:     +36 (94) 513-437

Szervezet vezetője:    Dr. Bognár Balázs - tűzoltó ezredes, igazgató

E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Telefon:          +36 (94) 795-272

Fax:     +36 (94) 795-270

Szervezet vezetője:    Balogh László - osztályvezető

E-mail: gyamhivatal@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály ÉPíTÉSÜGYI OSZTÁLYA

Cím:    9700 Szombathely, Kőszegi utca 3.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Kőszegi utca 3.

Telefon:          +36 (94) 505-992

Fax:     +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője:    Pintér Rudolf - osztályvezető

E-mail: pinter.rudolf@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Telefon:          +36 (94) 518-201

Fax:     +36 (94) 518-212

Szervezet vezetője:    Böröcz Miklós - főosztályvezető

E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu, borocz.miklos@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
   

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Cím:    9700 Szombathely, Széll K. u. 54.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 25.

Telefon:          +36 (94) 514-642

Fax:     +36 (94) 512-626

Szervezet vezetője:    Dr. Bozzay Ágnes osztályvezető

E-mail: igugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím:    9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon:          +36 (94) 513-200

Fax:     +36 94/513-205

Szervezet vezetője:    Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető

E-mail: szombathely.kk@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Cím:    9700 Szombathely Sugár u. 9.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Sugár u. 9.

Telefon:          +36 (94) 509-186

Szervezet vezetője:    Dr. Illés Edit - osztályvezető

E-mail: rehab@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly
   
 

Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága

Cím:    9700 Szombathely Hefele Menyhért u. 3-5.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf.: 55

Telefon:          +36 (94) 520-500

Fax:     +36 (94) 520-504

Szervezet vezetője:    Magyarné Vadász Irén

E-mail: igazgato.szombathely@allamkincstar.gov.hu

Honlap:  http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfelszolgalatok/2/17/?language=1

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály

Cím:    9700 Szombathely Kárpáti Kelemen utca 98.

Telefon:          +36 (94) 508-236; +36 (94) 313-272

Fax:     +36 (94) 508-270; +36 (94) 324-401

Szervezet vezetője:    Koltai Bálint

E-mail: meresugy@vas.gov.hu, koltai.balint@vas.gov.hu

Honlap: http://www.mkeh.gov.hu/

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Zanati út 3.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Zanati út 3.

Telefon:          +36 (94) 313-153; +36 (94) 513-830

Fax:     +36 (94) 327-852

Szervezet vezetője:    Horváthné dr. Sélley Erzsébet

E-mail: selleye@nebih.gov.hu, vas-ebai@nebih.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Batthyány tér 2.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf.: 24.

Telefon:          +36 (94) 512-980;

Fax:     +36 (94) 320-053

Szervezet vezetője:    Tóth Gábor - főosztályvezető

E-mail: toth.gabor3@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály

Cím:    9700 Szombathely Gagarin u. 2.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Gagarin u. 2.

Telefon:          +36 (94) 506-760

Fax:     +36 (94) 506-762

Szervezet vezetője:    Varsányi László - osztályvezető

E-mail: foldmuvelesugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Cím:    9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon:          +36 (94) 515-700

Fax:     +36 (94) 515-704

Szervezet vezetője:    Dr. Balázsy Péter - megyei jegyző, hivatalvezető

E-mail: info@vasmegye.hu

Honlap: http://www.vasmegye.hu/

   
 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/c.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf.: 179

Telefon:          +36 (94) 521-011

Fax:     +36 (94) 521-012

Szervezet vezetője:    Dr. Tiborcz János - r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány

E-mail: vasmrfk@vas.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály (Műszaki Vizsgabázis)

Cím:    9700 Szombathely, Sági u. 4.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 160

Telefon:          +36 (94) 511-415

Fax:     +36 (94) 511-416

Szervezet vezetője:    Pongrácz István

E-mail: meff.jarmu@vas.gov.hu, pongracz.istvan@vas.gov.hu

Honlap:          http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Cím:    9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2

Levelezési cím:           9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

Telefon:          +36 (94) 577-410

Fax:     + 36 (94) 377-160

Titkárság:       Zöld-Pont Iroda Zöldszám    06-80-40-11-11

Szervezet vezetője:    Avar Kálmán osztályvezető

E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Kőszegi u. 36-40.

Telefon:          +36 (94) 516-400; +36 (94) 516-428

Fax:     +36 (94) 516-499

Szervezet vezetője:    Palágyi József

E-mail: palagyijozsef@onyf.hu

Honlap:http://www.onyf.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely Hargita u. 31.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Hargita u. 31.

Telefon:          +36 (94) 513-720

Fax:     +36 (94) 513-735

Szervezet vezetője:    Kard Enikő - főosztályvezető-helyettes

E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/a.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          36212000582

Fax:     +36 (94) 329-962

Szervezet vezetője:    dr. Tóth Zoltán elnök

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap:http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Cím:    9700 Szombathely Hunyadi János utca 47.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 85.

Telefon:          +36 (94) 500-960

Fax:     +36 (94) 310-481

Szervezet vezetője:    dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu

   
 

Szombathelyi Rendőrkapitányság

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/b.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf.: 179

Telefon:          +36 (94) 521-169

Fax:     +36 (94) 521-018

Szervezet vezetője:    Dr. Gulyás Ferenc r.ezredes, rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

E-mail: szombathelyrk@vas.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/vas-megyei-rendor-fokapitanysag/szombathelyi

   
 

Szombathelyi Járásbíróság

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 7.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          +36 (94) 200-027

Fax:     +36 (21) 2000-576

Szervezet vezetője:    dr.Bazsóné dr.Görög Anikó

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap:http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Szombathelyi Törvényszék

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 7.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          +36 (94) 314-365

Fax:     +36 (94) 312-184

Szervezet vezetője:    Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök

E-mail: birosag@szombathelyit.birosag.hu

Honlap: http://www.birosag.hu/torvenyszekek/szombathelyi-torvenyszek

   
 

Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cím:    9700 Szombathely Petőfi Sándor utca 1/A.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 16.

Telefon:          36212000587

Fax:     +36 94 312-184

Szervezet vezetője:    Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök

E-mail: szombathelyitorvenyszek.birosag.hu@

Honlap: http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály

Cím:    9700 Szombathely Szily János utca 30.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Szily János utca 30.

Telefon:          +36 (94) 311-050

Fax:     +36 (94) 339-590

Szervezet vezetője:    Nagy Viktória - osztályvezető

E-mail: egeszsegbiztositas@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Cím:    9700 Szombathely Welther Károly utca. 3.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf. 9

Telefon:          +36 (94) 511-120; +36 (94) 511-121; +36 (94) 340-001

Fax:     +36 (94) 511-122

Szervezet vezetője:    Szabó Lajos - hivatalvezető

E-mail: szombathely_m@takarnet.hu

Honlap: http://vas.foldhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Megnevezés:  Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím:    9700 Szombathely Ady Endre tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Ady Endre tér 1.

Telefon:          +36 (94) 513-430

Fax:     +36 (94) 513-437

Szervezet vezetője:    Dr. Bognár Balázs - tűzoltó ezredes, igazgató

E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Honlap:http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Telefon:          +36 (94) 795-272

Fax:     +36 (94) 795-270

Szervezet vezetője:    Balogh László - osztályvezető

E-mail: gyamhivatal@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály ÉPíTÉSÜGYI OSZTÁLYA

Cím:    9700 Szombathely, Kőszegi utca 3.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Kőszegi utca 3.

Telefon:          +36 (94) 505-992

Fax:     +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője:    Pintér Rudolf - osztályvezető

E-mail: pinter.rudolf@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Telefon:          +36 (94) 518-201

Fax:     +36 (94) 518-212

Szervezet vezetője:    Böröcz Miklós - főosztályvezető

E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu, borocz.miklos@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Cím:    9700 Szombathely, Széll K. u. 54.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 25.

Telefon:          +36 (94) 514-642

Fax:     +36 (94) 512-626

Szervezet vezetője:    Dr. Bozzay Ágnes osztályvezető

E-mail: igugy@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím:    9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Telefon:          +36 (94) 513-200

Fax:     +36 94/513-205

Szervezet vezetője:    Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető

E-mail: szombathely.kk@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

Cím:    9700 Szombathely Sugár u. 9.

Levelezési cím:           9700 Szombathely Sugár u. 9.

Telefon:          +36 (94) 509-186

Szervezet vezetője:    Dr. Illés Edit - osztályvezető

E-mail: rehab@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Szombathelyi Tankerületi Központ

Megnevezés:  Szombathelyi Tankerületi Központ

Cím:    9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.

Telefon:          +36 (94) 795-225

Fax:     +36 (94) 430-587

Szervezet vezetője:    Fodor István tankerületi igazgató

E-mail: istvan.fodor@kk.gov.hu, szombathely@kk.gov.hu

Honlap:    http://www.kk.gov.hu/

   
 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Cím:    9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefon:          +36 (94) 513-200

Fax:     +36-94-513-205

Szervezet vezetője:    Göncz Szabolcs tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

E-mail: szombathely.htp@katved.gov.hu

Honlap: http://www.vas.katasztrofavedelem.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály-Foglalkoztatási Osztály

Cím:    9700, Szombathely, Hunyadi út 45.

Levelezési cím:           9700, Szombathely, Hunyadi út 45.

Telefon:          +36 (94) 522-750

Fax:     +36 (94) 522-770

Szervezet vezetője:    Lukács Mónika

E-mail: foglalkoztatas.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:http://www.jaras.info.hu/lap/szombathelyi-jaras

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Kormányablak Osztály (KAB)

Cím:    9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.; Hollán Ernő u. 1-3.; Vasút u. 14.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.

Telefon:          +36 (94) 520-319; +36 (94) 500-134; +36 (94) 500-145

Fax:     Bejczy I. u.: +36 (94) 520-254; Hollán E. u.: +36 (94) 313-269; Vasút u.: +36 (94) 318-236

Szervezet vezetője:    Dr. Vörös Zsuzsanna - osztályvezető

E-mail: kab.szombathely.bejczy@vas.gov.hu, kab.szombathely.hollan@vas.gov.hu, kab.szombathely.vasut@vas.gov.hu

Honlap:          http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály CSALÁDTÁMOGATÁSI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.

Telefon:          +36 (94) 500-710

Szervezet vezetője:    Erhardtné Boda Katalin - osztályvezető

E-mail: cstam.vas@kh.allamkincstar.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály NYILVÁNTARTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Telefon:          +36 (94) 516-480

Fax:     +36(94) 516-424

Szervezet vezetője:    Tasnádiné Mohos Marianna - osztályvezető

E-mail: tasnadinemohosmariann@onyf.hu

Honlap:          http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY

Cím:    9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40.

Telefon:          +36 (94) 516-400

Fax:     +36(94) 516-463

Szervezet vezetője:    Pataky Tibor - osztályvezető

E-mail: onyf_szombathely@onyf.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal

Cím:    9700, Szombathely, Hollán E. u. 1.

Levelezési cím:           9700, Szombathely, Hollán E. u. 1.

Telefon:          +36 (94) 501-800

Fax:     +36 (94) 501-803

Szervezet vezetője:    Dr. Kovács Györgyi - hivatalvezető

E-mail: jaras.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/szombathelyi-jarasi-hivatal

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Cím:    9700, Szombathely, Petőfi S.u.8.

Levelezési cím:           9700, Szombathely, Petőfi S.u.8.

Telefon:          +36 (94) 506-353

Fax:     +36 (94) 512-518

Szervezet vezetője:    dr. Vida Krisztina

E-mail: gyam.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:          http://www.kormanyhivatal.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Cím:    9700, Szombathely, Bejczy u. 1-3.

Levelezési cím:           Pf.: 123/2

Telefon:          +36 (94) 795-611

Fax:     +36 (94)313-020

Szervezet vezetője:    Hajdú István - osztályvezető

E-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/hatosagi-fooszta

   
 

Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím:    9700, Szombathely, Zanati u. 3.

Levelezési cím:           9700, Szombathely, Pf.: 33

Telefon:          +36 (94) 513-849; +36 (94) 506-848

Fax:     +36 (94) 513-849

Szervezet vezetője:    Dr. Lorencz András - osztályvezető

E-mail: lorencza.andras@vas.gov.hu, scheer.vera@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/elerhetosegek

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf. 208

Telefon:          +36 (94) 517-146

Fax:     +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője:    Dr. Simon Gyula - főosztályvezető

E-mail: torvenyesseg@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf. 208

Telefon:          +36 (94) 517-151

Fax:     +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője:    Tóth Csaba - főosztályvezető-helyettes

E-mail: toth.csaba@vas.gov.hu

Honlap:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/jogi-es-koordinacios-foosztaly

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf. 208

Telefon:          +36 (94) 517-166

Fax:     +36 (94) 517-105

Szervezet vezetője:    Vass Péter - főosztályvezető

E-mail: vass.peter@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/penzugyi-es-gazdalkodasi-foosztaly

   
 

 

Vas Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon:          +36 (94) 517-124

Szervezet vezetője:    ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS - osztályvezető

E-mail: zagorhidi.balazs@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/kabinet

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága

Cím:    9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon:          +36 (94) 517-177

Szervezet vezetője:    Dr. Baán Mihály alezredes - titkárságvezető

E-mail: vedelmi@vas.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megye-elerhetosegek/vedelmi-bizottsag-titkarsaga

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:    9700 Szombathely, Wesselényi M.u.7.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Wesselényi M.u.7.

Telefon:          +36 (94) 505-220

Fax:     +36 (94) 506-984

Szervezet vezetője:    Szilágyi Ildikó

E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu, szilagyi.ildiko@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/vas

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztály

Cím:    9700 Szombathely Kárpáti Kelemen utca 98.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 160

Telefon:          +36 (94) 508-236; +36 (94) 313-272

Fax:     +36 (94) 508-270; +36 (94) 324-401

Szervezet vezetője:    Koltai Bálint

E-mail: meresugy@vas.gov.hu, koltai.balint@vas.gov.hu

Honlap: http://www.mkeh.gov.hu/

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály

Cím:    9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Pf. 84.

Telefon:          +36 (94) 510-398; +36 (94) 510-399

Fax:     +36 (94) 511-129

Szervezet vezetője:    Gajdiné Takács Rita - osztályvezető

E-mail: foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/agrarugyi-es-kornyezetvedelmi-foosztaly

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály

Cím:    9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.

Telefon:          +36 (94) 501-800; +36 (94) 513-600

Fax:     +36 (94) 506 803

Szervezet vezetője:    Dobos Róbert - osztályvezető

E-mail: dobos.robert@vas.gov.hu

   
 

NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága - VÁM Központi Ügyfélszolgálat

Cím:    9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24.

Levelezési cím:           9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 24.

Telefon:          +36 (94) 501-001

Fax:     +36 (94) 501-009

Szervezet vezetője:    Dr. Fekete Attila - pénzügyőr dandártábornok igazgató

E-mail: vasavig@nav.gov.hu

Honlap: http://www.nav.gov.hu

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Cím:    9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.

Levelezési cím:           9701 Szombathely, Pf. 123.

Telefon:          +36 (94) 501-836

Fax:     +36 (94) 501-803

Szervezet vezetője:    Dr. Krecskó Erika

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/foglalkoztatasi-csaladtamogatasi-es-tarsadalombiztositasi-foosztaly-

   
 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (ZÖLDHATÓSÁG)

Cím:    9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Levelezési cím:           9701 Szombathely Pf.:183

Telefon:          +36 (94) 506-700; +36 (80) 401-111

Fax:     +36(94) 313-283

Szervezet vezetője:    Bencsics Attila - Fősztályvezető-helyettes

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

Honlap: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/foosztalyrol/elerhetseg

« Vissza az előző oldalra!

Kisunyom Község Önkormányzata - Magyar